De 9-item PMH-schaal werd ontwikkeld om een kort, eenduidig en persoonsgericht instrument te bieden voor de beoordeling van een positieve geestelijke gezondheid (Lukat et al. 2016). Het concept van positieve mentale gezondheid combineert vooral emotionele, maar ook psychologische en sociale aspecten van welzijn in één algemeen concept. Mensen die mentaal gezond zijn hebben de neiging om stabiele relaties te hebben, zien hun leven als doel en richtinggevend, ervaren meer positieve invloed en hebben meer kans om zichzelf te accepteren. De PMH-schaal beoordeelt vooral emotionele, maar ook psychologische en sociale aspecten van welzijn. Psychometrische testen bevestigden dat de schaal een unidimensionaal zelfrapportage-instrument is met een hoge interne consistentie, goede hertestbetrouwbaarheid, scalaire invariantie over monsters en in de loop van de tijd, goede convergente en discriminerende validiteit en gevoeligheid voor therapeutische veranderingen in een reeks monsters met zeer verschillende achtergronden. Deelnemers reageren op uitspraken als "Ik ben vaak zorgeloos en in een goed humeur, ik geniet van mijn leven, ik slaag er goed in mijn behoeften te vervullen, ik ben in een goede fysieke en emotionele conditie" op een 4-punts Likert-schaal variërend van 0 (niet mee eens) tot 3 (mee eens). Itemscores worden gecombineerd tot een somscore met hogere scores die duiden op een hogere positieve mentale gezondheid.