·      Psikologlar, kanıta dayalı tedaviler kullanarak bireylerin travmatik olaylarla ilgili duygularını yönetmelerine yardımcı olabilir. Psikologların kullandığı en yaygın yöntem psikoterapi ya da konuşma terapisi olarak da bilinen terapidir.