·      Gerektiğinde sunabileceğiniz destek için mümkün olduğunca hazırlanmaya çalışın.

·      Başkalarını "Düş, siper al ve tutun" konusunda eğitin.

·      Yeni bir deprem olursa diye plan yapın.

·      İlk yardımın nasıl yapılacağı konusunda başkalarını eğitin.